SEHCI

SEHCI cursus – snel (in 1 dag)

Door hieronder te klikken gaat u naar de site van NedCert. Daar kunt u onze lesdatums en prijzen zien en aanmelden.

Basiscursus SEHCI snel (1 dag)

Aanmelden
Herhaling SEHCI 1x per jaar 1 dag (verplicht)

Aanmelden
Hercertificering SEHCI 1x per 5 jaar 1 dag (verplicht)

Aanmelden

Wettelijk kader

sehciIn de Arbeidsomstandighedenwet staat; de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid (de BHV taken) genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. In elke organisatie is het hebben van Safety and Health Officers noodzakelijk.

Vrijwel de hele Arbeidsomstandighedenwet gaat over zaken die de werkgever moet regelen. De werkgever is de eindverantwoordelijke maar laat veelal de operationele taken uitvoeren door Safety and Health Officers met SEHSO en SEHCI.

De naam van het officiële certificaat is SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten. De meeste mensen noemen het Hoofd BHV + Preventiemedewerker.

Professionele instructeurs

Uw werknemers krijgen les van gecertificeerde NedCert instructeurs die op moderne wijze, compacte no-nonsense cursussen verzorgen met veel praktijkoefeningen. Door het toepassen van een uitgebalanceerde mix van leerstijlen zijn de cursussen van begin tot eind leuk, leerzaam en boeiend. Wij houden de groepen klein zodat er veel persoonlijke aandacht is.

Locatie SEHCI cursus Amsterdam

free wifiBHV centrum
Tijnmuiden 40
1046 AL Amsterdam
(bedrijventerrein Sloterdijk)

Locatie SEHCI cursus Leeuwarden

BHV centrum
Marsweg 24
8938 AM Leeuwarden

Inhoud van de SEHCI cursus

 • preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening
 • relevante wet- en regelgeving
 • praktisch toepassen van de NEN 8112
 • opstellen van de RI&E en de preventie van arbeidsrisico’s
 • kennis van gevaarlijke stoffen
 • opzetten en onderhouden van het interne noodplan met bijbehorende deelplannen
 • opzetten en onderhouden van de BHV-organisatie
 • risico- en crisiscommunicatie en het communiceren met portofoons
 • beperken en bestrijden van brand met diverse blusmiddelen
 • leiding geven aan een ploeg
 • evacuatie en ontruiming

Certificering ISO 17024

Wij laten wij uw werknemers examineren door NedCert, een onafhankelijke organisatie, volgens ISO 17024. Als men slaagt dan ontvangt men het certificaat SEHCI-Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten (Safety). Het certificaat is 5 jaar geldig. Jaarlijkse nascholingsdag is verplicht.

Aanmelden

Door hieronder te klikken gaat u naar de site van NedCert. Daar kunt u onze lesdatums en prijzen zien en aanmelden.

Basiscursus SEHCI snel (1 dag)

Aanmelden
Herhaling SEHCI 1x per jaar 1 dag (verplicht)

Aanmelden
Hercertificering SEHCI 1x per 5 jaar 1 dag (verplicht)

Aanmelden